Kessler CineSlider

Otrzymałem kilka pytań dotyczących sterowania do slidera Kesslera. Chodzi o electraDrive Basic, który jest dostępny w wypożyczalni razem ze sliderem CineSlider 1.5m. To bardzo prosty pilot, który składa się z z dwóch przycisków (lewo, prawo) i potencjometra (szybkość). Kontroler ten można uruchomić w trzech trybach: zwykły, płynny oraz timelapse.

Po włączeniu kontrolera automatycznie znajdujemy się w zwykłym trybie (zielona dioda). Tutaj sterujemy wózkiem przytrzymując przyciski lewo i prawo.

Przekręcając potencjometr na “O” i przyciskając oba przyciski jednocześnie uruchamiamy kontroler w trybie płynnym czyli uruchamiamy wózek tylko wciśnięciem przycisku – nie trzeba go trzymać. Dioda pomarańczowa.

Powtarzając tą czynność (“O” + oba przyciski) włączamy tryb timelapse. Potencjometrem ustawiamy szybkość przesuwania się wózka. Wyczytałem w internecie, że przejazd z punktów krańcowych może zajać kilkadziesiąt godzin. Muszę to jednak sprawdzić.